Chưa kích hoạt tìm kiếm.
Skip to main content

Site blog

Hội thi giảng viên dạy giỏi môn giáo dục quốc phòng an ninh lần thứ 5

Triển khai thực hiện kế hoạch số 457/KH-BGDĐT ngày 30/5/2019 của Bộ giáo dục và đào tạo về tổ chức hôi thi giảng viên dạy giỏi môn học giáo dục quốc phòng và an ninh các trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh lần thứ 5, năm 2019.Hội thi...

Thành công nhờ ứng dụng khoa học công nghệ

Nam Định hiện đang là một trong những tỉnh dẫn đầu toàn quốc về xây dựng nông thôn mới (NTM). Toàn tỉnh có 209/209 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; 10/10 huyện, thành phố được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận đạt chu...

Ban đề tài cấp Bộ Quốc phòng tổ chức khảo sát, tọa đàm tại các đơn vị thông tin trên địa bàn Quân khu 5

Chiều ngày 04/4/2018, tại Lữ đoàn Thông tin 575/QK5 (Đà Nẵng), Ban đề tài cấp Bộ Quốc phòng “Phát triển lý luận tổ chức, bảo đảm thông tin liên lạc trong tác chiến phòng thủ quân khu” đã tổ chức tọa đàm, trao đổi sau khi khảo...

THÔNG BÁO MỨC ĐIỂM NHẬN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC QUÂN SỰ NĂM 2021

Thực hiện Quyết định của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng về việc mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học, cao đẳng quân sự vào các trường trong Quân đội năm 2021. Trường Sĩ quan Thông tin công bố mức điểm nhận đăng ký x...